Välkommen till ComExpert AB
- er Unified Communications-expert!

Låt kommunikation bli ett konkurrensmedel

Uniified Communication (UC) handlar om att förenkla och förena kommunikationen när som helst, var som helst och på vilket sätt som helst – oavsett utrustning.

Gränsen mellan data och tele försvinner. Mellan fast och mobil kommunikation likaså. Unified Communication & Collaboration eller Samlad Kommunikation & Samarbetsverktyg kan sägas vara nästa självklara evolution av moderna tekniker som ändrar hur både individer, grupper och hela nationsöverskridande organisationer bedriver sin verksamhet. Rätt implementerad resulterar Unified Communication & Collaboration i ökad affärs- och verksamhetsnytta genom att

Många olika leverantörer på marknaden säger sig kunna ge er en ny Unified Communication-lösning. Skillnaden dem emellan och deras respektive produkter kan vara svåra för den oinvigde att identifiera och förstå. Det får till följd att många implementeringsprojekt försenas, fördyras eller helt går i stöpet när det så småningom visar sig att viktiga detaljer förbisetts.

Genom att anlita ComExpert i kravspecifikation, upphandling, strategival, projektledning, granskning och kvalitetskontroll, moderator, workshop-ledning, personalutbildning och ledningskonsult - i Sverige såväl som internationellt - säkerställer ni att er organisation får exakt den enhetliga kommunikationslösning ni önskar. I rätt tid. Och till rätt pris.

ComExpert erbjuder några av Sveriges mest erfarna och kompetenta experter inom IT-området. Vi är helt fristående från någon specifik leverantör eller operatör.

Välkommen till ComExpert -
er Unified Communications- & Collaborationexpert