Välkommen till ComExpert - er Unified Communications-expert!

Unified Communication (UC) handlar om att förenkla och förena kommunikationen när som helst, var som helst och på vilket sätt som helst – oavsett utrustning.

Gränsen mellan data och telefoni försvinner. Mellan fast och mobil kommunikation likaså. Unified Communication & Collaboration eller Samlad Kommunikation & Samarbetsverktyg kan sägas vara nästa självklara evolution av moderna tekniker som ändrar hur både individer, grupper och hela nationsöverskridande organisationer bedriver sin verksamhet. Rätt implementerad resulterar Unified Communication & Collaboration i ökad affärs- och verksamhetsnytta genom att

  • medarbetares effektivitet och produktivitet ökar
  • intern och extern kommunikation förenklas genom att olika mediakanaler förenas (telefoni, e-post, videomöte, texthanteringstjänster så som SMS, MMS och chatt)
  • skapa effektiv IT-styrning och lägre kostnader

Många olika leverantörer på marknaden säger sig kunna ge er en ny Unified Communication-lösning. Skillnaden dem emellan och deras respektive produkter kan vara svåra för den oinvigde att identifiera och förstå. Det får till följd att många implementeringsprojekt försenas, fördyras eller helt går i stöpet när det så småningom visar sig att viktiga detaljer förbisetts.

ComExpert erbjuder några av Sveriges mest erfarna och kompetenta experter inom IT-området. Vi är helt fristående från någon specifik leverantör eller operatör.

Välkommen till ComExpert –
er Unified Communications- & Collaborationexpert

Tel +46 8 1220 4300 | info@comexpert.se