Våra tjänster

Vi erbjuder en stor mängd tjänster med garanterat mätbara resultat och en positiv effekt på era affärer! Vi är specialister inom bl a följande affärsområden:

  • Affärsutveckling genom innovativ IT- och Telecom
  • Telefoniavtal
  • Upprättande av kravspecifikation, servicenivåer och affärsavtal
  • Upphandling av telefonitjänster, kommunikationstjänster och Unified Communicationlösningar
  • Projektledning inom IT, kontorstelefoni, multimedia contact center och Unified Communication & Collaboration-områdena
  • Urval, granskning och kvalitetssäkring av tänkbara UC-leverantörer och dess tjänster
  • Verksamhetsledning och Produktledning
  • Användarutbildning och Förändringsledning
  • Globala UC-lösningar
  • Ledarskapsutbildning, Chef-, Personal- och Organisationsutveckling

Kontakta oss gärna för mer information!

 

 

 

 

Tel +46 8 1220 4300 | info@comexpert.se